Sedan Vattentornet bildades för knappt 20 år sedan har det
hänt mycket inom miljö och hållbarhetsfokus.

Försäljningsförbud av buteljerat vatten på offentlig mark motionerades fram i San Fransisco och är numer en permanent lag (läs mer). Fler stater i USA har hakat på denna trend, och det är inte konstigt om man tittar på fakta ur ett miljömässigt perspektiv (läs mer).

Även i Sverige händer det konkreta saker, sedan 2008 har det blivit förbjudet med buteljerat vatten i ett flertal kommuner såsom Göteborg, Jönköping, Uppsala och Tyresö.

Vi vill fortsätta att vara med och driva denna positiva utveckling då vi har en bättre lösning ur ett såväl hållbart som ekonomiskt perspektiv.

Var med du också!

Andreas Albiin, Vd Vattentornet Friskt Vatten AB